ระบุชื่อโดเมนภาษาไทยที่ต้องการลงทะเบียน เช่น รถยนต์มือสอง.com

ทดลองแปลงโดเมนภาษาไทย
ให้เป็น IDN Domain Name

ทดลองแปลง IDN Domain Name
ให้เป็นโดเมนภาษาไทย

การจดโดเมนภาษาไทย จะไม่สามารถจดผสมกับภาษาอังกฤษได้

ใส่โดเมนเนมภาษาไทย ทางฝั่งซ้ายมือ แล้วคลิก Encode เพื่อทำการแปลง โดเมนเนมภาษาไทยให้เป็น IDN Domain Name หรือ ใส่ IDN Domain Name ทางฝั่งขวา แล้วคลิก Decode เพื่อทำการแปลง IDN Domain Name ให้เป็นโดเมนภาษาไทย

ชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น เน็ตดีไซน์โฮสต์.com เป็นต้น ชื่อโดเมนเนมภาษาไทยนี้ จะใช้มาตรฐาน ที่เรียกกันว่า IDN (Internationalized Domain Name) ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงาน ซึ่งเราเปิดรับจดทะเบียนโดเมนเนมลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ .com และ .net

ข้อดีของการจดโดเมนภาษาไทย คือจะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำโดเมนของเราได้ง่าย และ มีผลในเรื่องของการจัดอันดับใน Google หรือการทำ SEO อีกด้วย เหมาะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีโดเมนเนม หรือมีโดเมเนมอยู่แล้วและต้องการให้ผู้เข้าชมจดจำชื่อโดเมนเนมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

** ค่าบริการในการจดโดเมนภาษาไทยจะเท่ากับค่าบริการจดโดเมน .com เป็นภาษาอังกฤษคือปีละ 300 บาท เท่านั้น

ภาพตัวอย่างกรณีที่เปิดเว็บไซต์ สำหรับ Mozilla Firefox

ภาพตัวอย่างกรณีที่เปิดเว็บไซต์ สำหรับ Internet Explorer