ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการตรวจสอบ

Hit ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ
th ต้องใช้เอกสารในการจด
other ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ
เอกสารที่ใช้ในการจดโดเมนเนม .th
.co.th บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ( หลักฐานที่ใช้ )
.or.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( หลักฐานที่ใช้ )
.go.th เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ ( หลักฐานที่ใช้ )
.ac.th หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง ( หลักฐานที่ใช้ )
.in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( หลักฐานที่ใช้ )
.net.th สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม ( หลักฐานที่ใช้ )
.mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร ( หลักฐานที่ใช้ )

ทำไมต้องจดโดเมนเนมกับ NetdesignHost.com