ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ Transfer เช่น netdesignhost.com

ข้อกำหนดและสิ่งที่จะต้องดำเนินการ

  1. ตรวจสอบวันหมดอายุโดเมนเนมที่ต้องการย้าย จะต้องมีวันเหลือการใช้งานประมาณ 3 เดือนขึ้นไป
  2. เปลี่ยนอีเมล์​ Admin โดเมนเนมให้เป็นอีเมล์ของลูกค้า หรือเปลี่ยนเป็นอีเมล์ contact@netdesignhost.com
  3. ลูกค้าจะต้องมี Authorize Key รูปแบบของ Auth- Key เช่น 21dd98 (ตัวอักษรหรือตัวเลข 5-10 ตัวอักษร) โดยสามารถขอได้จากผู้ให้บริการเดิมของท่าน
  4. ตรวจสอบสถานะโดเมนเนม ว่าอยู่ในสถานะ Unlock หรือไม่ ถ้ามีการ Lock อยู่ให้เเจ้งผู้ให้บริการเดิมทำการ Unlock โดเมนเนมอีกครั้ง
  5. กระบวนการย้ายโดเมนเนม และวิธีการทั้งหมด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click Here
หมายเหตุ : การย้ายโดเมนจะมีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท (ชำระครั้งเดียว) + ค่าบริการต่ออายุ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับนามสกุลโดเมนเนม)
ค่าบริการจดโดเมนเนมต่างประเทศ (การทำ Private Domain มีค่าบริการ 500 บาท / ปี)
.com 400 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.net 500 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.org 500 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.biz 600 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.info 525 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.mobi 700 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.tv 1,300 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.cc 1,200 บาท / ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
ค่าบริการจดโดเมนเนมในประเทศ (การทำ Private Domain มีค่าบริการ 500 บาท / ปี)
.co.th 800 บาท / ปี บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ( หลักฐานที่ใช้ )
.or.th 800 บาท / ปี สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( หลักฐานที่ใช้ )
.go.th 800 บาท / ปี เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ ( หลักฐานที่ใช้ )
.ac.th 800 บาท / ปี หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง ( หลักฐานที่ใช้ )
.in.th 800 บาท / ปี สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป ( หลักฐานที่ใช้ )
.net.th 800 บาท / ปี สำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม ( หลักฐานที่ใช้ )
.mi.th 800 บาท / ปี สำหรับหน่วยงานทางทหาร ( หลักฐานที่ใช้ )